เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง

27/12/2023 0 Comments

เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง: Beeswax, Candelilla, …

การตั้งตำรับเครื่องสำอาง

06/12/2023 0 Comments

ครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนังเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตเครื่ …

การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

06/12/2023 0 Comments

การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจ …

การจัดทำฉลากเครื่องสำอาง

07/11/2023 0 Comments

โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้อระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข …

การทำสบู่

27/10/2023 0 Comments

การทำสบู่เป็นกระบวนการที่มีประวัติยาวนานและมีความสำคัญม …

สูตรผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและกลิ่นเหงื่อ

10/08/2023 0 Comments

ตัวอย่างสูตรผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและกลิ่นเหงื่อ (Antip …