ครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนังเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตเครื่องสำอาง เนื่องจากคุณสมบัติของผิวหนังมีผลต่อการพัฒนาสูตรและการเลือกใช้สารส่วนประกอบที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ ดังนั้น, ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาโครงสร้างของผิวหนังสามารถนำมาใช้ในกระบวนการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์. ต่อไปนี้คือวิธีที่ความเข้าใจเกี่ยวกับผิวหนังสามารถเชื่อโยงกับการผลิตเครื่องสำอาง:

 1. เลือกใช้สารส่วนประกอบที่เหมาะสม:
  • การทราบถึงโครงสร้างของผิวหนังช่วยในการเลือกใช้สารส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น การเลือกใช้สารบำรุงผิวที่ช่วยบำรุงและปกป้องผิวหนัง.
 2. ปรับสูตรตามประเภทผิว:
  • ผิวหนังมีลักษณะที่แตกต่างกันในบุคคลแต่ละคน การปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทผิวต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ, เช่น การเลือกใช้สารบำรุงที่เหมาะสมสำหรับผิวแห้งหรือผิวมัน.
 3. การเพิ่มความยืดหยุ่นและความเรียบเนียน:
  • การทราบถึงโครงสร้างของผิวหนังช่วยในการพัฒนาสูตรที่มีความยืดหยุ่นและช่วยเพิ่มความเรียบเนียนในการทำเครื่องสำอาง.
 4. การควบคุมคุณภาพ:
  • การทราบถึงลักษณะและคุณสมบัติของผิวหนังช่วยในกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบความเรียบเนียน, การทดสอบความทนทาน, และการตรวจสอบสี.
 5. การป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต:
  • ผิวหนังมีบทบาทในการป้องกันผลกระทบจากแสงอัลตราไวโอเลต, ดังนั้นการเลือกใช้สารกระจายแสงหรือสารที่ช่วยในการป้องกันผลกระทบของแสง UV ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสิ่งสำคัญ.
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผิว:
  • การนำความเข้าใจเกี่ยวกับผิวหนังมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อผิว, ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

การเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างของผิวหนังและการผลิตเครื่องสำอางช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความประทับใจของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ในส่วนของโครงสร้างผิวหนัง

หนังกำพร้า (Epidermis) เป็นชั้นนอกสุดของผิวหนังมนุษย์ มีความหนาประมาณ 0.05-0.1 มิลลิเมตร ประกอบด้วยเซลล์หลัก 4 ชนิด:

 1. Keratinocytes (เซลล์เคราตินไซต์):
  • ชั้น Stratum Basal (หรือ Stratum Germinativum): ชั้นล่างสุดประกอบด้วยเซลล์รูปร่างสี่เหลี่ยมที่มี Keratinocytes ที่เป็นแบบเซลล์แม่บท (stem cell) สามารถแบ่งตัวและสร้างเป็น Keratinocytes ใหม่ได้.
  • ชั้น Stratum Spinosum: เป็นชั้นที่ Keratinocytes ซ้อนกันรูปร่างเป็นหนาม.
  • ชั้น Stratum Granulosum: มี Keratinocytes ซ้อนกัน 3-5 ชั้นและมี granules ภายในที่เรียกว่า Keratohyaline Granules ที่ช่วยในการสร้าง Keratin.
  • ชั้น Stratum Corneum: เป็นชั้นนอกสุดประกอบด้วย Corneocytes (Keratinocytes ที่ไม่มีนิวเคลียส) ที่แบนและมีไขมันเคลือบระหว่างเซลล์.
 2. Melanocytes (เมลาโนไซต์):
  • เป็นเซลล์ที่สร้าง Melanin และทำให้ผิวหนังมีสีต่าง ๆ ในแต่ละบุคคล.
 3. Langerhans Cells (เซลล์แลงเฮนส์):
  • เป็นเซลล์ที่เป็น Antigen-Presenting Cells ในการจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บริเวณผิวหนังและส่งต่อไปยังระบบภูมิคุ้มกัน.
 4. Merkel Cells:
  • เป็นเซลล์ที่อยู่ในชั้น Stratum Basal และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ mechanoreceptor ในการตอบสนองต่อการสัมผัสและ neuroendocrine functions.

โครงสร้างของผิวหนังแบ่งได้เป็น 3 ชั้น:

 1. หนังกาพร้า (Epidermis):
  • ชั้นนอกสุดของผิวหนัง ประกอบด้วย Stratum Basal, Stratum Spinosum, Stratum Granulosum, และ Stratum Corneum.
 2. หนังแท้ (Dermis):
  • ตั้งอยู่ต่อท้ายหนังกาพร้า ประกอบด้วยหลายชั้นเนื้อเยื่อที่มีหลากหลายเซลล์และโครงสร้าง.
 3. ผิวหนังชั้นไขมัน (Hypodermis หรือ Subcutis):
  • ชั้นล่างสุดที่ประกอบด้วยไขมันและเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อกับเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ.

ทั้งนี้, ผิวหนังมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันเชื้อโรค, ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต, รับความรู้สึก, การหายของบาดแผล, และมีผลต่อภาวะจิตใจและด้านภาพลักษณ์ และความงามของบุคคล. ผิวหนังสุขภาพดีมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ (pH ประมาณ 5.5) และมีโครงสร้างที่ดี

การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น

Cosmetic-Stability-compatibility

ใส่ความเห็น

Explore More

ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ […]

การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจ […]

การขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 29/5/2566

ขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต […]