6. การใช้สารกันเสียในเครื่องสำอาง (preservation and antimicrobial agent)

สารกันเสียในเครื่องสำอาง
20/06/2023 0 Comments


ในการผลิตเครื่องสำอางจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะการเกิดเชื้อก่อโรคในเครื่องสำอาง ได้แก่ (ก) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) (ข) สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) (ค) แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) (ง) คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อก่อโรคในเครื่องสำอางในเครื่องสำอาง ผู้ผลิตเครื่องสำอางจะต้องมีเทคนิกการทำที่ต้องปราศเชื้อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะต้องทำการฆ่าเชื้อโดยใช้ แอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropanol) ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะครีมที่ใส่ในภาชนะบรรจุที่อยู่ในรูปแบบของกระปุก เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เนื้อครีมจะสัมผัสกับอากาศโดยตรงและอาจมีการสัมผัสกับนิ้วมือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเครื่องสำอางได้ โดยเฉพาะหากไม่ใส่สารกันเสีย จะทำให้จุลินทรีย์เติบโตได้หากมีปัจจัยดังนี้ น้ำ ออกซิเจนสารอาหารที่มีอยู่ในครีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 6-7 และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 35 ถึง 40 องศาเซลเซียส จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญได้ดี เมื่อเชื้อเจริญเติบโตจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพลดลง เสื่อมสภาพ มีความหนืดลดลง หากเกิดกระบวนการออกซิเดชัน สีจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือง/น้ำตาลจนกระทั่งเนื้อครีมสลายตัว นอกจากนี้ กลิ่นจะเปลี่ยนไปช้าๆ แต่สังเกตได้

ในการใช้สารกันเสียในเครื่องสำอางให้มีประสิทธิ์ภาพ จะต้องคำนึงถึง1. ชนิดของสารกันเสียที่ใช้ 2. ปริมาณความเข้มข้นของสารกันเสียที่ใช้ (ส่วนมาจะอยู่ในช่วง 0.1-0.5%) 3. ปริมาณสารและน้ำในสูตรตำรับ หากมีน้ำในสัดส่วนที่มาก ก็สามารถพิจารณาใช้ความเข้มข้นของสารกันเสียในปริมาณมาก 4. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุเครื่องสำอาง หากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเสียงในการปนเปื้อนเชื้อ เช่นมีการสัมผัสกับผิวหนังหรืออากาศ อาจพิจารณาใช้สารกันเสียในปริมาณสูง และจะต้องครอบคลุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (broad spectrum effect)

ดังนั้นคุณสารกันเสียสำหรับครีมเครื่องสำอางควรมีคุณสมบัติดังนี้:

1. มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อแบคทีเรียได้ที่ความเข้มข้นต่ำ

2. สามารถยังยั้งเชื้อก่อโรคในเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุม

3. สามารถละลายน้ำได้ เพียงพอกับปริมาณน้ำในสูตร

4. มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อที่ pH 4.5- 5.5

5. กลิ่นและสีไม่โดดเด่น

6. ไม่เกิดการตีกันระหว่างสารในตำรับ และสารกันเสีย

7. ไม่กระตุ้นให้เกิดภูแพ้ หรือเกิดพิษกับผิวหนัง

8. สามารถต่อต้านเชื้อแกรมบวกที่ผิวหนังได้ดี

สำหรับเครื่องสำอางอางประเภทครีม มักใช้สารกันเสีย

1. กลุ่มพาราเบน (paraben) [para-hydroxybenzoic ester] ได้แก่ methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben, buthyl paraben ซึ่งไม่ควรใช้ในปริมาณสูงเนื่องจาก สามารถทำให้เกิด มะเร็งเต้านม ,butyl esterเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในเด็ก, Methylparaben สามารถทำให้เกิด skin aging in sunlight (UV rays) ริ้วรอยบนผล

2. กรดซอร์บิก Sorbic acid

3. กลุ่มฟีน็อกซี่เอทานอล phenoxyethanol ซึ่งมักพบ ethylene glycol เป็นส่วนประกอบร่วมด้วย มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียแกรมลบ ความเข้มข้นของสารที่แนะนำ (0.8-1%).

Preservatives for cosmetic creams (maximum allowed quantity according to the European Cosmetic Regulation, Annex V [24]; status 2017).

PreservativeINCI nameEffective pH
range
Maximum allowed
quantity
Benzoic acid and its salts
4-Hydroxybenzoic acid and its
salts and esters
Benzoic Acid
4-Hydroxybenzoic
Acid
<4.50.5% (as acid)
0.4%
Parabene4–70.8% (as acid) for
mixtures of esters
MethylparabenMethyl Paraben0.4% (as acid) for
single ester
EthylparabenEthyl Paraben0.4% (as acid) for
single ester
n-PropylesterPropyl Paraben0.14% (as acid) for
single ester
n-ButylesterButyl Paraben0.14% (as acid) for
single ester
Isoester and phenyl, benzyl, and
pentyl esters are prohibited
2,4-Hexadienoic (sorbic) acid
and its salts, such as potassium
sorbate

3.5–5.5 0.6% (as acid)
Sorbic Acid
Potassium Sorbate
3.5–5.50.6% (as acid)
Propionic acid and its saltsPropionic Acid3.5–5.5 2% (as acid)
Salicylic acid and its saltsSalicylic Acid4–60.5% (as acid); not
suitable for children
under 3
2-PhenoxyethanolPhenoxyethanol3–101.0%
ตารางการใช้สารกันเสียในเครื่องสำอาง

Chemical structures of some preservatives.

สารกันเสียในเครื่องสำอาง
TCI cosmetic
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเราด้วยความเอาใจใส่และประทับใจ ด้วยบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบและเทคนิคการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา หรือทางเฟสบุ๊คเพจ: TCI Cosmetic จำหน่ายเครื่องสำอาง หรือ Tel : 082-7884982, 085-0516226

ขอบคุณที่ใช้บริการเราและเราหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากทีมงานของเรา
TCI Cosmetic

ใส่ความเห็น