ขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางเพื่อขายออกสู่ท้องตลาด เป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชิ้นจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและได้รับเลขที่จดแจ้งให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง จะมีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ

1. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางต้องสะอาด มีมาตรฐาน ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 2 ห้องคือ ห้อง้ก ห้องผลิตและบรรจุ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

อีกทั้งการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอางในปัจจุบันนั้น ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยทำให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงท่านเข้ามาเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบเครื่องสำอาง ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ก็สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อขออนุญาตด้านสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และขอรับเลขจดแจ้งเครื่องสำอางได้แล้ว

การขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง / นำเข้าเครื่องสำอาง (เฉพาะรายใหม่)

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการรับแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง)

1. ยื่นเอกสารเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission ที่ สสจ. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเอกสารที่ใช้มีดังนี้

2. สมัคร OPEN ID ของสำนักงานอิเล็กโทรนิกส์รัฐบาล ผ่าน www.egov.go.th
3. ยื่นขอสถานที่ผ่านระบบ E-Submission โดยเข้าเมนู “จัดการสถานที่” (vdo สอนการใช้ระบบจัดการสถานที่)
4. หลังจาก อย.อนุมัติแบบแปลน ให้ทำการนัดหมายเจ้าหน้าที่ สสจ. เพื่อตรวจสถานที่
5. หลังจาก สสจ. ตรวจสถานที่ผ่าน สามารถจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบ E-Submission ตามชนิดผลิตภัณฑ์

การขออนุญาตเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ในการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางในปัจจุบัน สามารถจดแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ e-submission ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางมีขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นเอกสารขอเปิดใช้สิทธิ์ e-submission โดยเอกสารมีดังนี้

2. เข้าสู่ระบบ e-submission เพื่อขอเลขรับแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

3. กรณีที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่คีย์แทน ท่านต้องกรอกแบบคำร้องตามความประสงค์ ดาว์โหลดเอกสารตามคำขอด้านล่าง

แบบฟอร์มมอบอำนาจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

แบบฟอร์มยกเลิกเครื่องสำอาง

แบบฟอร์มเพิ่มผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครื่องสำอาง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

รายการสารด้านเครื่องสำอาง

1. วัตถุห้ามใช้

2. วัตถุที่อาจใช้

3. วัตถุกันเสีย

4. สี

5. สารกันแดด

ฉลาก

เครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

นโยบายและการควบคุม

ด่านตรวจสอบ

การเปรียบเทียบปรับ

แบบตรววจสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

ตัวอย่างเอกสารแสดงการผลิตเครื่องสำอาง
ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิตเครื่องสำอาง
https://www.consumersmsk.org/wp-content/uploads/2016/02/เอกสาร-สำหรับระบบจัดการสถานที่.docx

คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง/นำเข้าเครื่องสำอาง

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง

1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2564

1.2 หลักเกณฑ์กัญชากัญชง ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2565 ((UPDATE))

      1.2.1 Check list เอกสารแนบกัญชงกัญชาและเทอร์ปีน ฉบับปรุง 9 มิถุนายน 2565 ((UPDATE))

      1.2.2 แบบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 ((UPDATE))

      1.2.3 Q&A การจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาและกัญชง 16 มิ.ย. 65 ((UPDATE))

1.3 แนวทางการใช้คำว่า Anti Bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค.64 

1.4 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบแผ่น ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64

1.5 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบฉลากและรายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไข 2 ธ.ค. 64

1.6 เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ฉบับปรับปรุง 2 ธ.ค. 64

1.7 ตัวอย่าง LETTER OF AUTHORIZATION Update 16-11-61

1.8 ไฟล์คำนวณปริมาณสารตามประกาศกระทรวง-21-05-62

1.9 รายการสารที่ต้องเพิ่มเงื่อนไขประกอบการจดแจ้งหรือต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

1.10 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (4 ตุลาคม 2565)((UPDATE))

1.11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (4 ตุลาคม 2565)((UPDATE))

1.12 คำชี้แจง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก (ข้อ 1.10 และ 1.11)((UPDATE))

1.13 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางในรูปแบบ Ampoule, Vial และ Syringe (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566)((UPDATE))

ใส่ความเห็น

Explore More

การจัดทำฉลากเครื่องสำอาง

โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้อระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข […]

6. การใช้สารกันเสียในเครื่องสำอาง (preservation and antimicrobial agent)

สารกันเสียในเครื่องสำอาง

ในการผลิตเครื่องสำอางจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอด […]

กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการผลิตและการนำเข้า-ส่งออก ขาย เครื่องสำอาง

พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวก […]