นโยบายองค์กร TCIcosmetic

นโยบายองค์กร TCIcosmetic

นโยบายองค์กร TCIcosmetic ไทยคอสเมติก อินโนเวชั่น

เป้าหมายของThai Cosmetics Innovation (TCIcosmetic) คือการให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ในการขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยเน้นการผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานสูงและการบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่า โดยเรามีนโยบายต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจในการทำธุรกิจกับเราได้ดังนี้:

 1. คุณภาพสินค้าและการผลิต:
  • เรามุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและการผลิตที่มีมาตรฐานสูง โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่เราขายมีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน
 2. การบรรจุภัณฑ์:
  • เราให้ความสำคัญกับการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งช่วยปกป้องสินค้าในระหว่างการขนส่งและให้ความปลอดภัยในการใช้งาน การบรรจุภัณฑ์ของเราจะเป็นที่น่าเชื่อถือและสะดวกในการใช้งาน
 3. การรับผลิตสินค้า:
  • เราพร้อมที่จะรับผลิตเครื่องสำอางตามความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญในการผลิต อีกทั้งเร
 1. ความเป็นธุรกิจที่เปิดเผยและโปร่งใส:
  • เรามุ่งเน้นความโปร่งใสในกระบวนการธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ เราเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราให้กับลูกค้าทั่วไปอย่างครบถ้วนและชัดเจ
 2. การสนับสนุนลูกค้า:
  • เราจะให้การสนับสนุนที่มีคุณภาพและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า วิธีการใช้ และการดูแลรักษา นอกจากนี้ เรายินดีรับฟังคำติชมและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
 3. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม:
  • เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
 4. การปรับตัวและพัฒนา:
  • เรายึดมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และประสิทธิภาพใจการดำเนินงาน
 1. ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน:
  • เราใส่ใจและมีส่วนร่วมกับชุมชนในที่ทำธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนทางการศึกษา เรามุ่งหวังที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย:
  • การรักษาความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและการทำธุรกิจกับลูกค้า
 3. นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า:
  • ในการคืนสินค้าหรือการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงเงื่อนไขและวิธีการในการดำเนินการในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจาก TCI Cosmetics
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล:
  • เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลและมาตรการที่บริษัทใช้ในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 5. การติดต่อเรา:
  • ให้ข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือแบบฟอร์มติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อ

ขอแสดงความนับถือและขอบคุณที่ให้ความสนใจในธุรกิจของเรา

นายรุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์

สั่งซื้อสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมทักแชทหรือ
เว็บไซต์ : https://tcicosmetic.com/

Facebook Page: TCI Cosmetic จำหน่ายเครื่องสำอาง
Line : @991bnrio
Tel : 082-7884982, 085-0516226

TCIcosmetic
thai cosmetic innovation
ตั้งอยู่ที่ 511 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
(ซอยบางขุนเทียน-ชายทะเล 9/1) โปรดติดต่อเข้ามาก่อนเดินทางมา
แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150
Thailand